DEMANA CITA

Política de privadesa

INSTITUT TAPIA SLP (d’ara endavant INSTITUT TAPIA), té com a objectiu respectar la privadesa dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través dels formularis facilitats en o a través de qualsevol forma de contacte referida a la pàgina web.

L’usuari consent expressa i inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que siguin facilitats arran de les comunicacions amb INSTITUT TAPIA siguin incorporats en els fitxers dels quals és titular així com al tractament automatitzat, o no, d’aquells amb les següents finalitats:

INSTITUT TAPIA li informa que ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades tenint en compte de l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Aquest consentiment pot ser revocat i per això els usuaris poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades; i la limitació o oposició al seu tractament previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (d’ara endavant RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint una comunicació per escrit al domicili social d’INSTITUT TAPIA en C/ Dr. Trueta, 11 6º 1ª, 08005 BARCELONA o bé, a l’adreça de correu electrònic info@institutotapia.com , incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.

XARXES SOCIALS

INSTITUT TAPIA, al moment en què estigui present a les principals xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+,Instagram, Linkedin, pot assumir el paper de Responsable del Tractament de les dades abocades en els seus perfils derivat d’amics, likes, followers o seguidors, comentaris, pines, etc.

L’usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privadesa, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on INSTITUT TAPIA estigui present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per informar als usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

NEWSLETTER

INSTITUT TAPIA podrà oferir de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en l’enviament periòdic de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l’activitat d’INSTITUT TAPIA.

MODIFICACIONS

La present Política de Privadesa podrà ser actualitzada a qualsevol moment sobre la base de les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privadesa, reservant-se INSTITUT TAPIA aquest dret en exclusiva.

DADES DE CONTACTE

INSTITUT TAPIA
Pl. Alfonso Comín, 5-7, 2ª planta, Consulta 217-218
08023 Barcelona, Espanya
www.institutotapia.com

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

INSTITUT TAPIA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.

INSTITUT TAPIA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.