DEMANA CITA

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), INSTITUTO TAPIA SLP, d’ara endavant INSTITUTO TAPIA, informa que és titular del lloc web www.institutotapia.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, INSTITUTO TAPIA informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és INSTITUTO TAPIA SLP , amb CIF B66065400 i domicili social en C/ Dr. Trueta, 11 6º 1ª, 08005 BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el volum 43882, Foli 154 , Secció 8, Full B 440914, Inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@institutotapia.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web d’INSTITUTO TAPIA, confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’INSTITUTO TAPIA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’INSTITUTO TAPIA, proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

INSTITUTO TAPIA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INSTITUTO TAPIA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència,INSTITUT TAPIA, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

INSTITUTO TAPIA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INSTITUTO TAPIA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, disseny, textos; marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, etc.), titularitat d’INSTITUT TAPIA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’INSTITUT TAPIA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’INSTITUT TAPIA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’INSTITUT TAPIA.